lek. Bożena Jachimiak

specjalista pediatrii i nefrologii

Wsteczny odpływ pęcherzowo-moczowodowy (refluks pęcherzowo-moczowodowy)

Jest to cofanie się (reflux) moczu z pęcherza do górnych dróg moczowych. Może być ono wynikiem wrodzonej nieprawidłowości lub skutkiem zaburzeń neurologicznych, urazów rdzenia kręgowego czy zaburzeń czynności pęcherza moczowego. Reflux sprzyja występowaniu zakażeń układu moczowego. Badaniem diagnostycznym potwierdzającym istnienie tej wady jest cystografia mikcyjna. Po jej wykonaniu można stwierdzić jedno lub obustronne cofanie się moczu. Ze względu na wysokość, do jakiej cofa się mocz, poszerzenia moczowodów i miedniczek nerkowych wyróżnia się 5 stopni zaawansowania choroby. Leczenie może być zachowawcze lub operacyjne – rodzaj stosowanej terapii zależy od stopnia refluksu i dodatkowych czynników (nawracające zakażenia układu moczowego, choroby pęcherza czy cewki moczowej)